Městská policie

Vedení Městské policie Sokolov

 

Renata Oulehlová

Starostka města Sokolov pověřená řízením městské policie


Mgr. Petr Kubis

Velitel Městské policie Sokolov

telefon: 354 228 198

Email: petr.kubis@mp-sokolov.cz  


Mgr. Bc. Radek Neděla

zástupce velitele městské policie

vzdělání: vysokoškolské, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

předchozí zaměstnání: od r. 1991 do r. 2020 Policie ČR

kontakt:

telefon: 354 228 194 

mobil: 775 867 664

e-mail: radek.nedela@mp-sokolov.cz

 

Bc. Petr Procházka

Vedoucí oddělení - ostatní služby

vzdělání: vysokoškolské, Vysoká škola Karlovy Vary

předchozí zaměstnání: od r. 1987 do r. 2011 Policie ČR

kontakt:

telefon: 354 228 326

mobil: 770 109 953

e-mail: petr.prochazka@mp-sokolov.cz

 


Mgr. Petr Krágl, MBA

Vedoucí oddělení - prevence kriminality

vzdělání: vysokoškolské, VŠRR Praha

předchozí zaměstnání: od r.1995 do r.2007 Policie ČR

kontakt:

telefon: 354 228 275
mobil: 774 022 888

e-mail: petr.kragl@mp-sokolov.czAsistentka velitele


Pavla Tesařová

asistentka velitele městské policie pro ekonomiku a personalistiku

kontakt:

telefon: 354 228 322

mobil: 725 714 701

e-mail: pavla.tesarova@mp-sokolov.cz


 

Strážníci Městské policie Sokolov


Bc. Jiří Novák
Operační strážník
telefon: 354 228 288

 

Jakub Ivanič, okrskový strážník pro okrsek A1

mobil: 608 952 036

Jiří Hampl, okrskový strážník pro okrsek A1

mobil: 775 867 671


David Čaban, okrskový strážník pro okrsek A2

mobil: 775 867 662


Lukáš Löw, okrskový strážník pro okrsek A3

mobil: 608 952 553


Denisa Jandová, okrskový strážník pro okrsek B1

mobil: 778 728 543


Martin Hudský, okrskový strážník pro okrsek B2

mobil: 778 728 544


Bc. Petr Myslivec, okrskový strážník pro okrsek B3

mobil: 775 867 655

Michal Nyč, okrskový strážník pro okrsek B3

mobil: 778 548 569Antonín Szabó, okrskový strážní pro okrsek C1

mobil: 775 867 658Vladimír Čížek, okrskový strážník pro okrsek C2

mobil: 775 867 659

Petra Leichtová, okrskový strážní pro okrsek C2
mobil: 778 548 568


Petra Bartošová, okrskový strážník pro okrsek C3

mobil:775 867 677

 

Jaroslav Šlais, okrskový strážník pro město Březová, obec Dolní Rychnov, obec Lomnice, městys Svatava 

mobil: 602 524 824  

 

Telefonní spojení na městskou policii:  156-2, 604 341 704


Telefonní spojení na okrskové srážníky:

telefon: 354 228 288


E-mail strážníků: mestska.policie@mp-sokolov.cz


Oddělení prevence kriminality


Renáta Černá
strážník zařazený k plnění úkolů na úseku prevence kriminality
telefon: 354 228 291
mobil: 778 430 239


Kamerový systém


telefon: 354 228 341

Tomáš Fous, operátor KMS

Pavel Glauninger, operátor KMS

Lukáš Hajdu, operátor KMS

Simona Nováková, operátor KMSZáchytné zařízení pro zvířata


mobil: 775 868 649

Vanda Říhová, vedoucí záchytného zařízení

Iva Svojanovská, pracovník záchytného zařízení

Eliška Drnková, pracovník záchytného zařízeníSenior Expres


mobil: 778 762 418

Helena Pánková, řidič Senior Expres

Věra Kubisová, řidič Senior Expres

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009