Michaela Miklešová
inspektor Policie ČR odpovědný za okrsek A3
Městská policie

Vedení Městské policie Sokolov

 

Bc. Jan Picka

starosta města, člen rady, řídí městskou policii 

 

 

 

 

Mgr. Petr Kubis

velitel městské policie, zastupitel a člen rady města 

narozen: 28. 11. 1968 v Sokolově

vzdělání: vysokoškolské, Policejní akademie Praha

Předchozí zaměstnání:

1987-2008 - Policie ČR

2008-2009 - Magistrát města Plzně, vedoucí odboru bezpečnosti a prevence kriminality

Kontakt:
telefon: 359 808 156
mobil: 725 592 716
e-mail: petr.kubis@mp-sokolov.cz 
 

Bc. Jiří Novák

zástupce velitele městské policie

vzdělání: vysokoškolské, Policejní akademie Praha

Předchozí zaměstnání: od r. 1992 do r. 2010 Policie ČR

Kontakt:

telefon: 359 808 326

mobil: 725 714 653

e-mail: jiri.novak@mp-sokolov.cz

 

Mgr. Bc. Hana Procházková

vedoucí oddělení prevence kriminality městské policie  

narozena: Ostrov nad Ohří

vzdělání: vysokoškolské, Policejní akademie Praha, Pedagogická fakulta Hr. Králové

Předchozí zaměstnání:

1995-1996 - ZŠ Police nad Metují

1996-1997 -  ZŠ ul. B. Němcové, Sokolov

1997-2009 - Policie ČR

Kontakt:
telefon: 359 808 275
mobil: 777 025 622

e-mail: hana.prochazkova@mp-sokolov.cz 

 

 

 

Strážníci Městské policie Sokolov

 

Bc. Petr Procházka, operační strážník  

 

Jakub Ivanič, okrskový strážník pro okrsek A1

Jiří Hampl, okrskový strážník pro okrsek A1

David Čaban, Zdeněk Láznička, okrskový strážník pro okrsek A2

Renata Černá, okrskový strážník pro okrsek A3

Patrik Bandy DiS, okrskový strážník pro okrsek A3 a B3

Michal Komárek, okrskový strážník pro okrsek B1

Jan Vrbivec, psovod a okrskový strážník pro okrsek B1 a B3

Petr Krágl, okrskový strážník pro okrsek B2

Martin Hudský, okrskový strážník pro okrsek B2

Michal Peterka, okrskový strážní pro okrsek C1

Miloslav Pšenička, okrskový strážník pro okrsek C2

Radek Rubáš, okrskový strážník pro okrsek C2

Petra Bartošová, okrskový strážník pro okrsek C3

 
Bc. Stanislav Masák, okrskový strážník pro město Březová, Dolní Rychnov 

Jaroslav Šlais, okrskový strážník pro obec Lomnice, Svatava   

 

Bezplatné tísňové telefonní spojení na okrskové strážníky:  156

E-mail strážníků: mestska.policie@mp-sokolov.cz

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009