Jaroslav Šlais
strážník odpovědný za obec Lomnice, Svatava
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009