Zápisy a usnesení z jednání BR ORP Sokolov

Vážení spoluobčané,

v této části Vás budeme seznamovat s informacemi z jednání Bezpečnostní rady (BR) ORP Sokolov. Budou poskytovány ve formě zápisu a usnesení z jednotlivých jednání BR. Pro bližší informace k projednávaným bodům jednání BR nás můžete kontaktovat (viz část pracoviště KŘ). Usnesení budou řazena chronologicky od nejnovějšího po nejstarší. V případě, že body jednání BR budou obsahovat utajované informace podléhající režimu utajení dle zákona 412/2005 Sb. o utajovaných informacích v platném znění, nebo zvláštní skutečnosti podle zákona 240/2000 Sb. o krizovém řízení, budou z usnesení vyjmuty.


Zápisy a usnesení Z JEDNÁNÍ BR ORP Sokolov

2017

Zápis BR-2/2017 pdf - (161.01 KB)
 
Usnesení BR-2/2017 pdf - (84.69 KB)
 
Zápis BR-1/2017 pdf - (149.21 KB)
 
Usnesení BR-1/2017 pdf - (92.17 KB)
 

2016

Zápis BR-2/2016 pdf - (128.04 KB)
 
Zápis BR-1/2016 pdf - (130.75 KB)
 

2015

Zápis BR-2/2015 pdf - (1.83 MB)
 
Zápis BR-1/2015 pdf - (1.5 MB)
 

2014

Zápis BR-2/2014 pdf - (1.43 MB)
 
Zápis BR-1/2014 pdf - (124.97 KB)
 

2013

Zápis BR-2/2013 pdf - (118.12 KB)
 
Zápis BR-1/2013 pdf - (132.65 KB)
 

2012

Zápis BR-2/2012 pdf - (128.48 KB)
 
Zápis BR-1/2012 pdf - (462.61 KB)
 

2011

Zápis BR-2/2011 pdf - (249.02 KB)
 
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009