Krizový štáb ORP Sokolov

Krizový štáb obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Sokolov zřizuje starosta jako svůj pracovní orgán pro řešení krizových situací. Krizový štáb ORP Sokolov je zřízen k řešení krizových situací podle § 14 odst. 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů a ke koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé na území ORP podle § 11 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Je zřízen nařízením starosty města Sokolova č. 1/BR z 1.3.2001. Řídí se statutem a jednacím řádem krizového štábu, schváleným nařízením starosty města Sokolova 02/2003, který rozpracovává činnost krizového štábu, skupin pro podporu činnosti krizového štábu Městského úřadu Sokolov a dalších orgánů obce s rozšířenou působností v analýze situace, plánování nasazení sil a prostředků, jejich zabezpečení, ochraně obyvatelstva, součinnosti a komunikaci při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

 

-DR-


 

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009