Městská policie v Sokolově informuje občany města Sokolova, že v rámci projektu Sokolov Bezpečné město, do všech okrsků města ( 9 částí) instalovala infoschránky, které budou sloužit pouze pro potřebu obyvatel.  

    Hlavním úkolem infoschránek, které budou přístupné 24 hodin denně ( mimo OD Kaufland), bude usnadnit občanům cestu, při nalezení předmětů jako jsou klíče, osobní doklady či peněženky, aniž by museli navštívit  příslušnou služebnu Policie ČR či městskou policii. Dále budou sloužit  pro vhození podnětů či stížností občanů směrem k  oblasti  bezpečnosti města.

   Každá infoschránka má na svém plášti viditelnou samolepu s informacemi o telefonních kontaktech na policistu, strážníka  a příslušného zastupitele města, který má daný okrsek ( část města ) na starosti a kterému  v případě potřeby je možno zatelefonovat či zanechat vzkaz.

    Infoschránky se budou pravidelně strážníky Městské policie v Sokolově vybírat a věci v nich nalezené budou zveřejňovány na webovém portále Sokolov Bezpečné město – www.bezpecnemesto.info včetně toho, jak s věcmi bylo naloženo.  Seznam míst, kde jsou schránky nainstalovány, včetně rozdělení města na okrsky, si mohou občané přečíst na adrese uvedeného webového portálu i shlédnout přímo na mapě v sekci bezpečnost města, v rozdělení města na okrsky.  

 

 


A1 - výměníková stanice, ul. Závodu Míru u OD Penny Market

A2 - Obchodní dům Tesco v ul. Marie Majerové

A3 - budova Nemocine Sokolov, vrátnice

B1 - budova Obchodního domu Kaufland, ul. Karla Havlíčka Borovského

B2 - budova Městského úřadu Sokolov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ul.Karla Hynka Máchy

B2 - budova Úřadu práce Sokolov, boční vchod od nám. Budovatelů

B3- budova Policie ČR, ul. U Divadla

B3 - budova Azylového domu, ul. Dvořákova

C1 - budova Domu s pečovatelskou službou, ul. Jiřího z Poděbrad

C2 - budova Městské tržnice v Sokolově

C3 - budova OKAY elektrospotřebiče v ul. Vítězná
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009