Město Sokolov připravilo novou službu pro zvýšení informovanosti a bezpečnosti občanů formou krátkých SMS zpráv. Tato služba je zcela zdarma. Smyslem rozesílaných SMS zpráv je varovat občany před blížícími se živelnými pohromami, dopravními událostmi, pohřešovanými osobami. Každý má možnost určit si druh rozesílaných informací podle připravených témat:

T1 - Výstražné informace ČHMÚ 

T2 - Jiné mimořádné události

T3 - Dopravní informace

T4 - Informace od Policie ČR a Městské policie Sokolov

T5 - Kultura

Registrace Vašeho telefonního čísla k odběru SMS

Registraci Vašeho telefonního čísla k odběru SMS a výběru témat zasílaných SMS, si lze zaregistrovat třemi způsoby:

 

1. Zasláním registrační SMS

Pro odběr SMS a zvolení tématu zasílaných zpráv, oděšlete SMS na číslo SMS InfoKanálu Sokolov +420 359 808 111 ve tavru:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraMESTOmezeraULICE mezeraCISLOPOPISNEmezeraOZNACENITEMATU 

Příklad: Jmenujete se Petr Nový a bydlíte na adrese Sokolov, Mírová 158 a chcete odebírat informace o výstrahách ČHMÚ, mimořádných událostech a informace od Policie. Na číslo +420 359 808 111 odešlete SMS ve tvaru:

REGISTRUJmezeraPETRmezeraNOVYmezeraSOKOLOVmezeraMIROVAmezera158 mezeraT1mezeraT2mezeraT4

 

Poznámka: velikost písma nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku. Po úspěšné registraci obdržíte Potvrzovací zprávu.

 

2. Vyplněním registračního formuláře

Registraci lze pohodlně provést vyplněním registračního formuláře, který je k dispozici pod tímto textem.

Registrační formulář SMS InfoKanál Sokolov

 

3. Přímou registrací na Městském úřadu Sokolov

Registraci můžete rovněž provést při osobní návštěvě MěÚ Sokolov na pracovišti krizového řízení, které se nachází ve 3. patře v kanceláři číslo A.3.06.

 

Změna druhů rozesílaných informací (změna témat)

Pokud si budet po registraci chtít téma přidat, stačí na číslo SMS InfoKanálu Sokolov +420 359 808 111 zaslat text REGISTRUJ a označení vybraného tématu.

Příklad: REGISTRUJmezeraT3

Chcete-li zrušit odběr pouze vybraných témat, zašlete SMS na číslo InfoKanálu Sokolov +420 359 808 111, ve tvaru ODREGISTRUJmezeraOZNACENITEMATU (při výběru více témat napište označení všech a oddělte je mezerou)

Příklad: ODREGISTRUJmezeraT1mezeraT2

 

Zrušení rozesílání informačních SMS zpráv

Chcete-li Vaše číslo vyřadit z odběru všech SMS zpráv, zašlete na číslo InfoKanálu Sokolov +420 359 808 111 SMS ve tavru: ODREGISTRUJ.      

 

Vážení občané, neváhejte a zaregistrujte se. Jedná se o službu, která je tady pro Vás. Včasné informace jsou v mnohých situacích tím rozhodujícím faktorem. Přispějte ke zlepšení kvality Vašeho života v Sokolově.

Služba SMS InfoKanál Sokolov a s ní související databáze je chráněna technickými prostředky, které zahrnují přístupová jména, hesla, kódovaný přenos dat, firewall. Společnost INFOKANÁL s.r.o., která službu provozuje, je registrována u úřadu pro ochranu osobních údajů.
 

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009