Marek Cimr
inspektor Policie ČR odpovědný za oksek C1
Policejní analýzy a průzkumy

 

Na podzim roku 2011 byl Sokolov  rozdělen do třech velkých lokalit a v těchto lokalitách se pak konala  veřejná setkání s občany města nad otázkami bezpečnosti. Setkání se konala díky dotaci Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci prevence kriminality a za přispění města. Výstupy ze všech těchto setkání přispějí k tvorbě nového  bezpečnostního strategického plánu.  

Obsah jednotlivých setkání viz. níže.


1. Veřejné setkání  s občany  se konalo dne 19. září 2011

 

2. Veřejné setkání  s občany se konalo dne 29. září 2011

 

3. Veřejné setkání  s občany se konalo dne 18. října 2011

 

V listopadu 2014 se provedl opětovný průzkum pocitu bezpečí obyvatel města Sokolova. Průzkum provedli studenti sokolovského gymnázia se svou koordinátorkou Mgr. Lenkou Chvalovou. Materiál zpracoval Mgr. Martin Chval. Finančně podpořil  průzkum dotační titul Ministerstva vnitra ČR a město Sokolov.   

 

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009