Koncepce prevence kriminality města Sokolov pro období let 2015-2017


Na dubnovém zasedání Zastupitelstva města Sokolov byla schválena Koncepce prevence kriminality města Sokolov pro období let 2015-2017, jako stěžejní podkladový materiál pro aktivity v oblasti prevenci kriminality Městské policie Sokolov v kooperaci se složkami IZS  na území města ke shora uvedenému období.

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009