Co neposkytujeme

Nízkoprahové denní centrum a Azylový dům neposkytují službu osobám, které mají zabezpečené přístřeší.

Nevyřizují žádost o poskytnutí zaměstnání nebo přidělení bytu.

Neposkytují sociální službu lidem, kteří potřebují celodenní zdravotní péči a nestačí jim občasná mobilní zdravotní péče (home care).

Tato služba není určena ani lidem trvale upoutaným na lůžko.


 

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009