Kontakty

Nízkoprahové denní centrum, Jednoty 2233, 356 01 Sokolov   

 tel. 359 574 065


Azylový dům, Fibichova 852, 356 01  Sokolov

 tel. 359 574 012

 

Azylový dům pro matky s dětmi, Dvořákova 853, 356 01 Sokolov

tel. 359 574 162

 

Dům na půl cesty, Fibichova 852, 356 01  Sokolov

 tel. 359 574 012

 

 

  

Zřizuje Pomoc v nouzi, o.p.s.

Provoz zařízení je financován z prostředků ESF prostřednictvím OPRLZ a státního rozpočtu ČR.

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009