Sociální služby

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou vzhledem k jejich nepřiznivé životní situaci vyloučením ohroženy. Spadají sem osoby, jejichž omezení vyplývá z komplikací zdravotního stavu, dále osoby žijící v sociálně znevýhodněném protředí, či osoby ohrožené trestnou činností jiné osoby. Služby sociální prevence města Sokolova se zaměřují na pomoc občanům k překonání jejich nepřiznivé životní situace, zamezují prohlubování potíží a tím chrání i ostatní občany města před vznikem nežádoucích jevů.

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009