15. března 2021
K městské policii se po čtyřech letech vrátil jako její velitel Petr Kubis a s ním dojde na řadu změn, které mají zkvalitnit její činnost. Kromě jiného bude kladen větší důraz na prevenci kriminality a oživen bude také projekt Čisté město. Petr Kubis (na snímku zprava s vedoucím oddělení prevence Petrem Kráglem a starostkou Renatou Oulehlovou) již městskou policii řídil, a to v letech 2008 až 2016. Zpět se vrací po čtyřech letech práce na kraji, kde působil jako radní a poté i ve funkci hejtmana.
Když Petr Kubis k městské policii v roce 2008 po dvacetileté službě u Policie ČR nastoupil, měla k dispozici šest strážníků a jednu místnost. I díky zájmu radnice o prevenci a bezpečnost se městská policie pod jeho vedením postupně měnila ve funkční složku, která postupně přebírala řadu úkolů. Kromě toho základního, tedy dohlížení na pořádek a bezpečnost ve městě, to bylo postupné rozjíždění řady projektů, z nichž některé dosud u nás neměly obdoby. Ať již to byl vznik Senior expresu nebo zapojení lidí z vyloučených lokalit jako asistentů prevence kriminality. Městská policie se tak postupně rozrostla rovněž o velké centrum prevence kriminality i útulek pro psy ve Vránově. Rozběhl se i projekt Bezpečné město, zavedeno bylo tísňové tlačítko pro seniory. V současnosti už má městská policie 24 strážníků, dalších 13 lidí zajišťujících například provoz Senior expresu či útulku pro psy. Výrazně se zvýšil finanční příspěvek města na chod městské policie.
„Chtěl by za pomoci svých kolegů i města navázat na to vše dobré, co se nám už v minulosti podařilo a úspěšné projekty dále zkvalitňovat. Musíme se vrátit k podstatě projektu Bezpečné město, obyvatele jednotlivých částí města chceme naučit, že mají takříkajíc své strážníky, které potkají na ulici a nejenom v autě. Až na jedno máme obsazena místa strážníků, zájem o práci u městské policie vzrostl. Rádi bychom ještě sehnali psovoda. V minulosti ho městská policie měla a osvědčil se,“ uvedl Petr Kubis.
(mel)