14. dubna 2021
Projekt Městské policie Sokolov s názvem Čisté město sice není novinkou, ale v posledních letech tak trochu usnul. Se změnami u sokolovských strážníků, které nastaly s příchodem staronového velitele Petra Kubise, byl tento projekt zařazen mezi priority. Na webu městské policie v rubrice Čisté město má nyní veřejnost k dispozici formulář, kam může nahlásit události týkající se čistoty a tyto podněty budou aktuálně řešeny https://bit.ly/2PThwu1.
Město Sokolov a městská policie tak nabízí svým občanům i firmám bezplatnou službu pro nahlášení události v rámci čistoty našeho města. „Chceme všechny ubezpečit, že se každým podnětem budeme zabývat a o výsledcích vás budeme přímo informovat na těchto stránkách,“ uvedl velitel městské policie Petr Kubis. Oživení Čistého města je možné i díky zavedení veřejné služby ve spolupráci s Úřadem práce Sokolov. První lidé zařazení do veřejné služby se vydali do ulic města ve středu 14. dubna. Účast ve veřejné službě, kdy je vyplácená odměna spíše symbolická, je předstupněm pro účast ve veřejně prospěšných pracích. Tam už pak příspěvek dosahuje několika tisíc korun.
S prvními účastníky veřejné služby se setkalo vedení městské policie i starostka města Renata Oulehlová, aby jim poděkovali za jejich zájem a seznámili je se všemi podrobnostmi, které se tohoto způsobu zaměstnání týkají. „Pro lidi evidované úřadem práce účast v tomto projektu znamená větší šanci získat zaměstnání, pokud projdou veřejně prospěšnou službou i veřejnými pracemi. Účastníky v projektu vytipováváme společně s úřadem práce, s nímž je velmi dobrá spolupráce,“ uvedla starostka Renata Oulehlová.
Posláním projektu Čisté město je podpořit pozitivní změny v chování veřejnosti k životnímu prostředí v oblastech, které dokážou svými činy sami ovlivnit. Hlavním cílem projektu je kromě jiného motivovat zájem veřejnosti na zlepšení životního prostředí ve městě a zároveň k větší ohleduplnosti vůči svému okolí. 
Z připomínek občanů k čistotě ve městě bylo zjištěno negativní vnímání. Mnozí lidé si myslí, že Sokolov není čistým městem. Vadí jim například nepořádek u popelnic, povalující se odpadky, psí výkaly či autovraky. To vše nyní mohou sami obyvatelé Sokolova ovlivnit. Stačí, aby nebyli neteční ke svému okolí a využili webu Čisté město https://bit.ly/2PThwu1
Fotogalerii najdete zde: https://bit.ly/3deHmBi
(mel)