19. dubna 2021
Zástupci města, místostarostové Ladislav Sedláček a Jan Picka, a za městskou policii Radek Neděla, převzali dvě moderní kamery, které pohlídají prostor u nádraží. Sokolov kamery získal za vítězství v celostátní soutěži Slepá místa, jež motivuje kromě jiného k řešení rizikových lokality vyžadujících dohled pomocí kamer. Soutěž připravila společnost Axis Communications ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR.
Projekt města Sokolov řešil rizikovou lokalitu u nádraží.  Nový kamerový bod bude v tomto případě umístěn tak, aby se kromě jiného zamezilo pohybu lidí v kolejišti. Vlakové nádraží v Sokolově je vedle sociálně vyloučené lokality. Je zde velká koncentrace bezdomovců, ale i sociálně nepřizpůsobivých lidí žijících v domech vedle stanice. „Nejvíce nás trápí časté ignorování zákazu vstupu do kolejiště. Je zde vybudovaný podchod, ale neukáznění lidé si přes koleje krátí cestu mezi centrem města a jeho částí Šenvert. Bohužel, v kolejišti našlo smrt už několik lidí. Nyní je část kolejiště v blízkosti nádraží oplocena, ale ne po celé délce,“ uvedla starostka Renata Oulehlová.
Velký rozruch vyvolal například případ, kdy si na kolejích pohybovaly sotva tříleté děti ze sociálně vyloučené lokality, aniž by o tom jejich rodiče věděli.
Hned vedle vlakového nádraží je bývalé železniční depo se zbytky budov. Je sem sice zákaz vstupu, ale bývá porušován a dochází například k pokusům odvážet sem odpad. Oblast sice často kontroluje městská policie i Policie ČR, ale to nestačí. „Proto nám možnost využít monitorovací zařízení velmi pomůže,“ dodala starostka.
(mel)