20. dubna 2021

Nejen bloková čištění, ale k jaru patří také pravidelná kontrola a úklid dětských hřišť, kterých je ve městě ke dvěma desítkám. Strážníci je začali prověřovat od 20. dubna, aby zjistili, zda se na nich nepovalují například injekční stříkačky či další nebezpečné kovové předměty. Používají k tomu také letos detektory kovů, které jsou neocenitelným pomocníkem.

Kontrola hřišť začala na hřištích kolem Starého náměstí a dále pokračovala ve volnočasovém areálu Bohemia. Odkud se postupně přesouvala až na sídliště. Trvat bude několik dní. „Při kontrole hřišť nám pomáhají asistenti prevence kriminality. Jde nám hlavně o to odstranit z těchto ploch předměty, které by mohly ohrozit zdraví dětí. Kromě hřišť kontrolujeme rovněž některé rizikové lokality, kde se v minulosti jehly povalovaly,“ uvedl Petr Krágl, vedoucí oddělení prevence kriminality Městské policie Sokolov.

Jarní prověřování hřišť je součástí celostátní akce Jehla, k níž se sokolovští strážníci připojují už několik let. Nebezpečný materiál ale sbírají průběžně při své kontrolní činnosti v průběhu celého roku. I tak ovšem mají tyto specificky zaměřené akce velký smysl. Snižují riziko možné nákazy, připomínají veřejnosti správný postup při nálezu tohoto odpadu a poskytují strážníkům informace o pohybu drogově závislých osob.

Množství nalezeného kontaminovaného odpadu se sice v posledních letech snižuje, ale opatrnost je stále na místě. Lidem je v této souvislosti nezbytné připomenout, aby tento materiál v případě nálezu sami nesbírali a mysleli na svou vlastní bezpečnost. Nález je nutné neprodleně nahlásit na linku městské policie 156 a strážníci zajistí jeho odborný sběr a následnou likvidaci.

(mel)