22. dubna 2021
Především motoristé musí v Sokolově počítat s tradičním jarním blokovým čištěním komunikací. Týden před zahájením akce jsou v místě čištění rozmisťovány přenosné dopravní značky „ZÁKAZ STÁNÍ“ s dodatkovou tabulkou „BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ“ s uvedením data a času provedení. Blokové čištění začne v pondělí 26. dubna.
Tam, kde je uzavřený blok ulic, je tento blok označen přenosnou dopravní značkou IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ a IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“ pro zákaz stání z důvodu blokového čištění s uvedením data a času provedení. Někteří řidiči si stále nejsou vědomi toho, že pokud vjedou do této zóny, neruší ji křižovatka, jak je obvyklé u jiných dopravních značek, ale ruší ji až značka IZ 8b, která může být umístěna i o několik ulic dále! V některé ulici pak parkují i desítky aut a zbytečně tak znemožňují jakékoliv vyčištění této ulice. Umístění všech přenosných dopravních značek je zdokumentováno a archivováno k případnému dokazování, kdy a jak byly tyto značky umístěny.
Pozor na odtah vozidla
V případě, že zaparkované vozidlo brání blokovému čištění, může být odtaženo. O jeho odtažení rozhoduje vlastník pozemní komunikace, tj. město Sokolov. Auto bude odtaženo na odtahové parkoviště, které se nachází v areálu společnosti AUTO 3000 s.r.o., Hornická 1613, 356 01 Sokolov a po ukončení čištění v zóně bude vráceno zpět.
Jak postupovat v případě, že je vám auto odtaženo?
1. Informujte se na služebně Městské policie, telefon: 156
2. Dostavte se na hlídané odtahové parkoviště společnosti AUTO 3000 s.r.o., Hornická 1613, 356 01 Sokolov, Nonstop linka: +420 777 727 767, provozní doba pondělí až pátek od 8:00 – 17:00 hod.
Pokud si provozovatel vozidlo nevyzvedne na odstavném parkovišti, obdrží poštou od městského úřadu výzvu k uhrazení nákladů za odtah vozidla. Tuto částku je provozovatel vozidla povinen uhradit neprodleně po obdržení této výzvy. K vydání vozidla jsou nutné tyto doklady: osvědčení o registraci vozidla, občanský a řidičský průkaz, případně kupní smlouvu!
Na kolik přijde odtažení vozidla při blokovém čištění?
Odtah vozidla s vyzvednutím vozidla na odtahovém parkovišti – 1 600 Kč na místě. Odtah vozidla včetně vrácení zpět na místo – 3 100 Kč. Zaplatit lze přímo na pokladně MěÚ Sokolov nebo bankovním převodem.
Upozornění!
Vymáhání nákladu na nucený odtah vozidla z pozemní komunikace po provozovateli je jiným a odlišným úkonem, než je řízení o přestupku s řidičem vozidla.

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ VE MĚSTĚ SOKOLOV 

26. 4. Slavíčkova a Mánesova
27. 4. Křižíkova, Švabinského a Alšova
28. 4. Marie Majerové, Závodu míru, Kosmonautů, Jelínkova a Stará Březovská
29. 4. Sokolovská, Heyrovského, Pošta 5, Hornická a Křižíkova
30. 4. Mičurinova, Heyrovského, Hornická a Pod Háječkem
2. 5. Boženy Němcové, Karla Havlíčka Borovského, nám. Budovatelů, 5. Května, Odboje, Rokycanova a Sokolovská
3. 5. Gagarinova, Seifertova, Poláčkova, Jarošova, Kvapilova, Vančurova
4. 5.  Slovenská, Lipová, Závodu míru, Hornická, Víta Nejedlého, Makarenkova, Jiřího Dimitrova a Hviezdoslavova
5. 5.  Dukelská, Slovenská a Košická, Slezská, Plzeňská, Obce Ležáky, Brněnská a Purkyňova
6. 5. Truhlářská, Slévárenská, Dělnická, Kovářská, Tovární, Karla Čapka a Karla, Havlíčka Borovského
7. 5. Jednoty, Jiráskova, Karla Hynka Máchy a Třebízského, Karla Čapka a Pionýrů, Stará Ovčárna, Jasmínová a Javorová
10. 5. Školní, Nerudova, Učitelská, Žákovská, Pod Sokolí strání a Prokopova, Fibichova, Ondříčkova, Bendlova, Škroupova, Smetanova, Dvořákova, Janáčkova, Dr. Kocourka, Nad vyhlídkou, Fügnerova, Tyršova a Tělocvičná
11. 5. U Divadla, Svatopluka Čecha, Nádražní a Citická, Husitská, Komenského, Křížová, Vrchlického, Zámecká, Hálkova a Nábřežní
12. 5. Růžové náměstí, Staré náměstí, Lidické nábřeží, Kostelní, Pražská a Příčná, Luční, Šlikova, Roháčova, Kališnická, Trocnovská a Vítězná
13. 5. Husitská, Sudoměřská, Bratrská, Želivského, Vítkovská, Vítězná a Prokopa Holého, Vítězná a Spartakiádní
14. 5. Jiřího z Poděbrad, Petra Chelčického a Jeronýmova
17. 5. Švabinského, Závodu míru, Heyrovského a Slovenská
18. 5. Wolkerova, Komenského, Švabinského, Mánesova
19. 5  Mánesova
23. 5. Josefa Kajetána Tyla, Maxima Gorkého, Karla Havlíčka Borovského, nábřeží Petra Bezruče, Rokycanova, Pionýrů a Jednoty a Nádražní