29. dubna 2021

Strážníci městské policie už nebudou pouze strážníky, ale k této funkci nově dostali i hodnostní označení. Konkrétní hodnost bude spojena s délkou služby, statut strážníka tak, jak je nyní uvedeno v příslušných právních předpisech, tím nebude nijak dotčen. Sokolov se tak připojil k městským policím, která od roku 2019 začala hodnostní označení používat.

Jmenování do hodností převzali slavnostně sokolovští strážníci ve středu 28. dubna od starostky Renaty Oulehlové a velitele městské policie Petra Kubise. Starostka přitom ocenila jejich práci s tím, že musí zvládat náročnou službu a ještě přitom mnohdy čelit nepochopení některých občanů. „Děkuji vám velmi za to, co pro naše město děláte,“ uvedla starostka. Velitel Kubis zdůraznil, že poslání strážníků je především každodenní kontakt s občany a řešení možná zdánlivě banálních případů týkajících se například dodržování pořádku a čistoty ve městě.

A proč vlastně městská policie přešla na hodnostní označení? Stalo se tak na doporučení kolegia ředitelů městských policií statutárních města a hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že městské a obecní policie v různých obcích používaly různorodé názvosloví, dojde k zavedení jednotného hodnostního označení. Nové označení bude transparentní nejen pro veřejnost, ale i pro ostatní složky IZS.

Základem je inspirace v označení této bezpečnostní složky první republiky. V celém státě by tato proměna měla nastat do tří let, v první vlně se to týká městských policií hl. m. Prahy a statutárních měst, tedy včetně Mladé Boleslavi, kde u zmíněných MP došlo ke změně od 1. ledna 2019. Ředitelé městských policií statutárních měst mají hodnost vrchní policejní rada a jejich zástupci jsou policejní radové.

Celé spektrum zahrnuje 14 hodností od strážmistrů po praporčíky, inspektory, komisaře a policejní rady. Hodnosti od podstrážmistra po praporčíka se udělují na základě odsloužených let, hodnosti od vrchního praporčíka výše může dosáhnout strážník na základě jmenování, nebo ustanovení do řídící pozice. Všechny jednotlivé hodnosti budou mít v celé České republice i stejná označení.

(mel)