26. května 2021

V polovině dubna začínali tři, teď už je jich devět. Řeč je o lidech zapojených do veřejné služby, kterou oživila Městská policie v rámci projektu Čisté město. A jejich práce je určitě užitečná. Den co den vyrážejí do ulic či parků a především se tady po čtyři hodiny určené pro veřejnou službu věnují úklidu. Například jen v době od 3. května do 18. května naplnili více než čtyři desítky velkých pytlů odpadem.

Účast ve veřejné službě, kdy je odměna vyplácená za práci spíše symbolická, je předstupněm pro účast ve veřejně prospěšných pracích. Tam už pak příspěvek dosahuje několika tisíc korun. Pro lidi evidované úřadem práce ovšem znamená účast v tomto projektu větší šanci získat zaměstnání, pokud projdou veřejně prospěšnou službou i veřejnými pracemi. Účastníky v projektu vybírá městská policie a úřad práce, s nímž radnice dobře spolupracuje.

Hlavním cílem projektu Čisté město je kromě zapojení vybraných lidí do veřejné služby také motivovat zájem veřejnosti na zlepšení životního prostředí ve městě a zároveň ji vést k větší ohleduplnosti vůči svému okolí. 

Z připomínek občanů k pořádku a čistotě ve městě bylo zjištěno, že obyvatelé vnímají tuto oblast spíše negativně. Vadí jim například nepořádek u popelnic, povalující se odpadky, psí výkaly či autovraky. To vše nyní mohou obyvatelé Sokolova ovlivnit. Stačí jenom, aby nebyli neteční k okolí a využili webu Čisté město https://bit.ly/2PThwu1

Projekt Městské policie Sokolov s názvem Čisté město sice není novinkou, ale v posledních letech tak trochu usnul. Se změnami u sokolovských strážníků po příchodu staronového velitele Petra Kubise byl tento projekt zařazen mezi priority. Na webu městské policie v rubrice Čisté město má veřejnost k dispozici formulář, kam může nahlásit události týkající se čistoty a tyto podněty jsou aktuálně řešeny https://bit.ly/2PThwu1.

Město Sokolov a městská policie tak nabízí svým občanům bezplatnou službu pro nahlášení události v rámci čistoty města. „Všechny ubezpečuji, že se každým podnětem zabýváme a o výsledcích budeme veřejnost informovat na webových stránkách,“ uvedl velitel městské policie Petr Kubis.

Úklid je směřován zejména na veřejná prostranství, jako jsou ulice, travnaté plochy, kontejnerová stání atd. Většina uklízečů žije v sociálně vyloučených lokalitách ve městě, kde bohužel zaznamenáváme největší nepořádek. Tito lidé si tak tedy uklízejí „ve svém“.

Nepořádek ve městě občany trápí čím dál častěji a jde o další službu města, kdy si úklid například „své“ ulice mohou objednat prostřednictvím webu. Tím, že má tyto zaměstnance městská policie pod sebou, může reagovat i na nepořádek zjištěný při pochůzkové činnosti strážníků a zejména dává možnost občanům evidovaným na úřadu práce, získat pracovní návyky a vykonávat smysluplnou práci pro město. Městská policie umožňuje i osobám, kterým byl uložen trest obecně prospěšných prací, aby nařízené úklidové hodiny odpracovali ve městě a pod dohledem strážníků. 

(mel)