31. května 2021

Výběrové řízení na zaměstnance Městské policie Sokolov

v pracovní pozici strážník nebo strážník - psovod

 

 

Podle § 4 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, musí uchazeč splňovat následující zákonné podmínky:

 

a)    bezúhonnost

b)   spolehlivost

c)    minimální věk 18 let

d)   zdravotní způsobilost

e)    dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

 

Další podmínky pro přijetí k Městské policii Sokolov:

 

a)    úspěšné absolvování psychologických testů,

b)   úspěšné splnění fyzických testů,

c)    absolvování osobního pohovoru před výběrovou komisí,

d)   uchazeč musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny „B“

e)    výhodou je praxe u ozbrojených nebo bezpečnostních složek

f)    strážník - psovod musí být chovatelem psa vhodného pro výkon služby

g)    v případě přijetí je strážník povinen do 1 roku úspěšně složit zkoušku k nošení a držení zbraně pro výkon zaměstnání (sk. D)

 

Platové náležitosti:

 

a)    do doby složení zkoušky na MVČR zařazení v 5. platové třídě 

b)   po úspěšném vykonání zkoušky a získání odborné způsobilosti zařazení do 8. platové třídy

c)    rizikový příplatek 6.000 Kč/měsíc

d)   osobní příplatek 1.500 až 5.000 Kč/měsíc dle dosažených pracovních výsledků

e)    příplatek za směnnost 500 Kč/měsíc

f)    příplatek za práci o víkendu a ve svátek

g)    příplatek za práci v noci
h)   příplatek za práci přesčas
 
Benefity:
 

a)    měsíční paušální příspěvek (sociální fond) 1.000 Kč

b)   měsíční příspěvek na stravování 1.300 Kč

c)    bezplatná možnost využití Fitness Ural

d)   možnost přidělení bytu města Sokolov

 
Pracovní doba:
 

Nepřetržitě ve 12ti hodinovém režimu ranních (7:00 – 19:00 hodin) a nočních (19:00 – 7:00 hodin) směn. V průměru cca 14 směn v měsíci. Fond pracovní doby činí 37,5 hodiny/týden.

 
Podání přihlášek:
 

Termín podání přihlášek: do 20. 06. 2021

Náležitosti přihlášky: výpis rejstříku trestů, strukturovaný životopis, motivační dopis, kopie dokladu

o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předání přihlášek:

a)    osobně na adrese Městská policie Sokolov, Rokycanova 1929 v zalepené obálce opatřené nápisem

„Výběrové řízení – strážník“,

b)   elektronicky na e-mailové adrese: pavla.tesarova@mp-sokolov.cz,

c)    datovou schránkou na ID 6xmbrxu 

 

Bližší informace k výběrovému řízení lze získat na telefonním čísle 354 228 322, e-mailem na adrese pavla.tesarova@mp-sokolov.cz,  popřípadě osobně na služebně městské policie v Sokolově v pondělí až čtvrtek v době od 07:00 hod. do 15:00 hodin. 

 

Vrchní komisař Mgr. Petr Kubis v.r.

Velitel Městské policie Sokolov