10. června 2021
Preventivní akci zaměřenou především na bezpečnou jízdu na kole, a to nejen po cyklostezkách, připravila Městská policie Sokolov na sobotu 12. června v době od 11 do 15 hodin. Svůj stánek rozloží strážníci na cyklostezce za areálem Sokolovské bytové u nového mostu přes Ohři. A zvou cyklisty, ať se tady zastaví k debatě o bezpečnosti. Odměnou jim za to budou drobné dárky, například reflexní prvky.
S cyklisty chtějí strážníci hovořit o jejich poznatcích z pohybu po cyklostezkách, upozorní je na hlavní zásady bezpečné jízdy na bicyklu, nezbytnosti používat ochranné přilby a na co se hlavně zaměřit při údržbě kola. Dojít může i k debatě o navrhovaných opatřeních týkajících se bezpečnosti cyklistů při pohybu na silnicích. A snad jen malý dovětek k používání ochranných přileb. Na základě provedeného výzkumu dospělo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., k závěru, že v České republice mohlo 37 procent usmrcených cyklistů žít, pokud by řádně použili cyklistickou přilbu (zdroj: Projekt „Na kole jen s přilbou“).
(mel)