16. července 2021

Projekt Městské policie Sokolov „Čisté město“, který v minulosti tak trochu usnul, byl úspěšně resuscitován a přináší první konkrétní výsledky. Aby ho bylo možné realizovat, musela nejdříve městská policie ve spolupráci s radnicí a úřadem práce najít dostatečný počet zájemců o veřejnou službu a veřejně prospěšné práce. Což se podařilo a prostřednictvím webu Čisté město může veřejnost upozornit na události týkající se čistoty a pořádku. Tyto podněty jsou aktuálně řešeny.

Mezi místa uklizená s pomocí lidí z veřejné služby či veřejně prospěšných prací byly v současnosti uklizena místa v háječku mezi ulicemi Lipová a Jelínkova i lesopark vedle parkoviště za Mánesovou ulicí. Právě na nepořádek v těchto lokalitách upozornili občané města. A přitom stačí málo.  Přes weby městské policie i města Sokolov se dostanete do rubriky Čisté město a tady je k dispozici formulář, který lze využít pro nahlášení události týkající se čistoty a tyto podněty budou aktuálně řešeny https://bit.ly/2PThwu1.

Město Sokolov a městská policie tak nabízí svým občanům bezplatnou službu pro nahlášení události v rámci čistoty našeho města. „Chceme všechny ubezpečit, že se každým podnětem budeme zabývat a o výsledcích vás budeme přímo informovat na těchto stránkách,“ uvedl velitel sokolovské městské policie Petr Kubis.

Oživení Čistého města je možné právě zavedení veřejné služby ve spolupráci s Úřadem práce Sokolov. První lidé zařazení do veřejné služby se vydali do ulic města ve středu 14. dubna. Účast ve veřejné službě, kdy je vyplácená odměna spíše symbolická, je předstupněm pro účast ve veřejně prospěšných pracích. Tam už pak příspěvek dosahuje několika tisíc korun. V současnosti je do veřejné služby zapojeno 23 lidí a do veřejně prospěšných prací 10 lidí.

Posláním projektu Čisté město je podpořit pozitivní změny v chování veřejnosti k životnímu prostředí v oblastech, které dokážou svými činy sami ovlivnit. Hlavním cílem projektu je kromě jiného motivovat zájem veřejnosti na zlepšení životního prostředí ve městě a zároveň k větší ohleduplnosti vůči svému okolí.

Smyslem je i dát možnost občanům, kteří jsou dlouhodobě evidovaní na Úřadu práce, začít pracovat a nežít pouze z dávek. Jedná se zejména o občany ze Sociálně vyloučených lokalit, kteří tím, že každý den docházejí do zaměstnání, jsou i pozitivním vzorem pro své děti (dostávají peníze za práci) a navíc, dělají smysluplnou práci pro město, kde žijí.    

Z připomínek občanů k čistotě ve městě bylo zjištěno negativní vnímání. Mnozí lidé si myslí, že Sokolov není čistým městem. Vadí jim například nepořádek u popelnic, povalující se odpadky, psí výkaly či autovraky. To vše nyní mohou sami obyvatelé Sokolova ovlivnit. Stačí, aby nebyli neteční ke svému okolí a využili webu Čisté město https://bit.ly/2PThwu1

(mel)