20. července 2021

Pracovník vztahů k veřejnosti, operátor Městského dohlížecího kamerového systému

a obsluha Elektronického zabezpečovacího systému - střídač

 
 

Jedná se o práci mimo pracovní poměr (nepravidelná výpomoc), sjednána bude Dohoda o pracovní činnosti, kdy zaměstnanec bude práci vykonávat v době pracovní neschopnosti nebo čerpání řádné dovolené zaměstnanců v pracovním poměru.

 
Náplň práce:

- Sledování Městského dohlížecího kamerového systému.

- Obsluha Elektronického zabezpečovacího zařízení.

- Ostraha budovy MěÚ, včetně sledování vjezdů do objektu MěÚ a obsluhy závory.

- Poskytování informací občanům.
 
Podmínky pro přijetí:
- bezúhonnost,
- spolehlivost,
- zdravotní způsobilost,
- min. středoškolské vzdělání bez maturity.
 
Platové náležitosti:
- 120 Kč/hod.
 
Pracovní doba:
 

Dvanáctihodinové směny (ranní 8:00 – 20:00 hodin a noční 20:00 – 8:00 hodin).

 

Termín podání přihlášek: do 13. 08. 2021.

 

Náležitosti přihlášky: strukturovaný životopis, motivační dopis.

 
Předání přihlášek:

a)   osobně na adrese Městská policie Sokolov, Rokycanova 1929 v zalepené obálce opatřené nápisem VŘ – Pracovník vztahů k veřejnosti, operátor MDKS a obsluha EZS - střídač“,

b)   elektronicky na e-mailové adrese: pavla.tesarova@mp-sokolov.cz,

c)   datovou schránkou na ID 6xmbrxu 

 

Bližší informace k výběrovému řízení lze získat na telefonním čísle 354 228 322, e-mailem na adrese pavla.tesarova@mp-sokolov.cz, popřípadě osobně na služebně městské policie v Sokolově v pondělí až čtvrtek v době od 07:00 hod. do 15:00 hodin. 


Vrchní komisař Mgr. Petr Kubis 

Velitel Městské policie Sokolov