10. srpna 2021
Takové by to mohlo být pěkné město, kdyby… Kdyby některým lidem nebyl stav prostředí, v němž žijeme, doslova ukradený.  A najdou se tací, kteří obyvatelům Sokolova jako by vzkazovali: „Můžete mi být ukradení. Hlavně, když si přijdu na své.“ Možná právě to si myslí majitel desítek bytů a některých obytných domů Pavel Berka.
Rádi bychom se v názoru na tohoto místního „podnikatele“ pletli, avšak události v Nádražní ulici nás utvrzují o opaku. Pokud by pana Berku město zajímalo, asi by nedopustil, aby nájemníci z jeho bytů v jeho domě hned vedle cyklostezky kolem sebe dělali takový „bordel“.
Mnozí si patrně položí otázku, a to nejen ve vztahu k Nádražní ulici, jak mohou v jedenadvacátém století někteří lidé žít a „vychovávat“ děti v tak neskutečném binci a nepořádku. A ještě si ho sami kolem sebe udělat. A abychom z toho také něco měli, tak spoustu toho svinčíku odhazují na městské pozemky. Jedna věc je, jaké je u těchto lidí vnímání reality. Druhou věcí je, že jim člověk, který byty pronajímá a dům vlastní, umožní chovat se, jak se chovají.  A ještě jim poradí, že když už nepořádek dělají, tak ať to je na pozemcích města. Vždyť Sokolov, potažmo jeho obyvatelé, úklid rád zaplatí.
S neskutečným nepořádkem a černými skládkami, které obklopily obytné domy pana Berky sousedící s bývalým železničním depem, došla vedení města a městské policii trpělivost letos na jaře. A tak padlo rozhodnutí, že nejpozději do konce března musí vlastník domů i jejich obyvatelé všechno uklidit. Jako projev dobré vůle přistavil SOTES několik kontejnerů a také je zaplatil. Dokonce se na chvíli zdálo, že na kritiku slyší i pan Berka. Ten, kdo byl skeptický, že tu uklizeno nebude dlouho, měl bohužel pravdu. 
Černé skládky se tu opět vesele rozrůstají a majiteli nemovitostí je to evidentně fuk. A jen potvrzuje to, co se o takzvaných obchodnících s chudobou už řadu let říká a co se některým z nich nelíbilo. Že se jedná o „podnikatele“ provozující výnosný byznys založený na spekulativním skupování levných bytů a poté na jejich cíleném pronajímání lidem v sociální tísni. A to s jediným cílem - proměnit tímto způsobem sociální dávky v garantovaný příjem z nájmů. 
Město Sokolov však po posledním dění v Nádražní ulici panu Berkovi vzkazuje, že čeho je moc, toho je příliš. A využije veškeré páky, aby s tím, co se děje a čemu pan „podnikatel“ nečinně přihlíží, bojovalo. Městská policie zjistila pachatele černé skládky a přestupek bude postupovat správnímu orgánu. Dále byl v uvedené lokality občany nahlášený autovrak, který na základě šetření a práce MP do druhého dne zmizel. S odborem sociálních věcí MP připravuje řešení rodin, které se dostatečně nevěnují dětem a ty jsou mnohdy v ohrožení života a zdraví. MP odeslala Odboru stavebnímu a územního plánování podnět k řešení havarijního stavu bytového domu, město demolovalo budovu bývalého depa. Jsou zde nově umístěné kamerové body, díky kterým byly řešeny černé skládky v části zdemolované budovy, každý den jsou v této lokalitě strážníci a asistenti prevence kriminality.
A tím opatření města, které chce pro své obyvatele zajistit důstojné místo pro žití, nekončí. Je však třeba ještě podotknout, že bohužel vymahatelnost nápravy u této skupiny obyvatel je téměř nulová. 
P. S. Likvidace nové černé skládky u domu v Nádražní ulici bude stát téměř 5000 korun.