26. srpna 2021

Jak si účinně poradit s problémovými obyvateli bytů, kteří dělají peklo ze života ostatním spořádaným obyvatelům domu? Snadné to rozhodně není, ovšem v Sokolově si uvědomují, že problémy je třeba řešit, nejen o nich mluvit. Cestu možná našel Magistrát města Most, kam se vydali na zkušenou místostarosta Ladislav Sedláček, jednatel Sokolovské bytové Erik Klimeš a zástupce velitele městské policie Radek Neděla.

Zástupci města Sokolov jednali s Jiřím Nedvědem, radním a předsedou výboru pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů. Schůzky se zúčastnil i Jaroslav Pilař, stálý host výboru. „Do Mostu nás přivedl fakt, že se v Sokolově potýkáme se stejnými problémy, jako řeší tady. Jak si poradit s konfliktními nájemníky v bytech a domech, které nepatří městu. Pokud jde o městské byty, tak tam se dá situace řešit výpovědí. V soukromých bytech a domech to však musí udělat jejich vlastníci, tam město pravomoc nemá. Přesto chceme lidem pomoci, jde přece o obyvatele města,“ uvedl místostarosta Sedláček.

Co se zástupci Sokolova v Mostě dozvěděli? Že řešení možná našel výbor pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů Zastupitelstva města Mostu. Výbor má za cíl zvrátit úpadek problematických městských částí a zlepšit v nich celkovou kvalitu života. Most se rozhodl po dohodě s majiteli bytů vypovídat smlouvy problémovým nájemníkům. Cestou k tomu je Memorandum o spolupráci s pronajímateli bytů. Radnice tím chce změnit zhoršující se situaci v sociálně vyloučených lokalitách.

Memorandum o spolupráci s pronajímateli bytů

Město Most bude mít možnost ovlivňovat, kdo ve městě bydlí a zbavit se tak lidí, kteří nerespektují své slušné sousedy. To je předmětem memoranda o spolupráci s pronajímateli bytů. Pomocí tohoto dokumentu bude mít statutární město Most trvalou možnost prostřednictvím své akciové společnosti Mostecká bytová ovlivňovat to, komu bude byt pronajat. Jedná se o úplně nový přístup k tomuto problému. Podle výboru má jít o recept, jak zbavit některá místa nálepky sociálně deprivovaných a sociálně vyloučených lokalit, které jsou plné problémů, nepořádku a nedobrých mezilidských vztahů. „Není to první opatření, které jsme zavedli. Je to ale opatření ze všech nejdůležitější. Je to úplně nový přístup k řešení těchto potíží. První zkušenosti ukazují, že spousta nájemníků po zavedení dosud přijatých opatření opravdu odešla a někteří majitelé své byty prodali. Bohužel, stav se částečně vrátil do původního stavu, jelikož momentálně nemáme nástroj, jak zamezit příchodu nových problémových nájemníků. S memorandem o spolupráci by se to ovšem mělo změnit,“ vysvětluje předseda výboru Jiří Nedvěd.

Jak to bude fungovat?

Na základě podnětů od výboru společenství vlastníků jednotek, městské policie a dalších institucí bude majiteli bytu doporučováno ukončení nájemních smluv s osobami, které se opakovaně dopouštějí porušování domovního řádu a páchají přestupky. „Majitele bytů k této spolupráci samozřejmě nemůžeme nutit, nicméně po několika schůzkách víme, že by rádi spolupracovali na zlepšení situace. Sami to ale nemohou změnit. Potíž je v tom, kde do problémové lokality sehnat vhodného nájemníka. Navrhujeme tedy, aby si město prázdné byty po všech nepřizpůsobivých nájemnících dočasně levně pronajalo do té doby, než se sežene vhodný nájemník. Tím se zbavíme negativních sociálních jevů a o tuto lukrativní lokalitu v centru města tak bude po čase opět zájem mezi slušnými lidmi, protože jim město bude schopno zaručit klidné bydlení,“ dodal Nedvěd.

Pod ochranou města

Pro realizaci pilotního projektu připraveného výborem byla vybrána jedna z ulic v samém středu města Most, která je považována za lokalitu se sociálně nežádoucími jevy. Ve čtyřech bytových domech je celkem 312 bytů. Z toho je vytipovaných zhruba 24 bytů, v nichž bydlí problémoví nájemníci. „Věříme, že usilovnou prací našeho výboru zbavíme tuto ulici nálepky sociálně deprivované lokality a konečně budeme mít recept na to, jak problémy v takových místech řešit,“ zdůraznil Jiří Nedvěd. Takto „vyčištěné“ domy by mohly nést označení Pod ochranou města.

O řešení situace v Mostě si můžete další informace přečíst zde 

https://www.podochranoumesta.cz/

https://www.neprizpusobeni.cz/