22. září 2021

V Sokolově už máme k dispozici čtyři parkoviště K + R, a to u Základních škol Rokycanova, Křižíkova, Pionýrů a B. Němcové. Pro některé řidiče je ale nejspíše stále tajemstvím, k čemu vlastně plocha s označením K + R slouží a jak se tato parkoviště užívají. Anebo to pro ně tajemství není, ale dopravní značení prostě ignorují. V obou případech však riskují pokutu, upozorňuje na časté prohřešky městská policie.

Sokolovská parkoviště K + R (z anglického Kiss and Ride, česky Polib a jeď), umožňují krátké zastavení osobních vozidel v blízkosti škol. Tato parkoviště jsou tedy určena rodičům pro krátkodobé zastavení při odvozu dítěte do školy nebo ze školy. Řidič by tedy neměl opustit auto, s potomkem se má jen rozloučit a zase odjet. To, že rodič vystoupí a jde například doprovodit dítě do školy nebo tam jde něco zařídit, je špatně a v rozporu s určením parkoviště K + R. Blokuje tak místo dalším, kteří ve frekventovanou dobu před zahájením vyučování nebo na jeho konci ke škole přijíždějí.

Parkoviště K + R bývají osazena doplňkovou značkou s uvedeným časovým intervalem. Obvykle je to u škol pondělí až pátek 7 – 8 a 11 – 13 hodin. V tyto časy nesmí na parkovišti stát dlouhodobě žádné auto. Místa jsou vyhrazena pro auta rodičů přivážejících nebo odvážejících ze školy děti. Pokud by tady v této době byl nějaký automobil zaparkován, může být odtažen. V jiné časy, než jsou uvedeny na dodatkových značkách, lze parkoviště K + R využívat jako běžnou plochu určenou pro parkování.

(mel)