5. října 2021

První přednáška připravená v rámci projektu Městské policie Sokolov „Veřejnost a bezpečnost“ je připravena na čtvrtek 7. října na téma Senioři v kyberprostoru. Přijít na ni může kdokoliv do Alfa clubu (kavárna kina Alfa), kde se koná od 17 do 19 hodin. Těšit se můžete na setkání s Romanem Kohoutem, špičkovým expertem na kybernetickou trestnou činnost. 

Roman Kohout vás zasvěceně seznámí se současnou technikou a jejím možným nebezpečím. Hovořit bude o standardních podvodných praktikách, které fungují již věky věků, a dozvíte se o aktuálních nebezpečích hrozících v kyberprostoru. Jedná se například vishing, navolávání a jiných hrozbách. Nebude chybět část na téma mediální gramotnost a dezinformace a také jak se účinně chránit. Ať už je to jak na heslo, jak na základní nastavení počítače či mobilního zařízení. 

Roman Kohout je zakladatelem velmi úspěšného projektu Internetem bezpečně https://www.internetembezpecne.cz/ Studoval na Střední průmyslové škole v Ostrově, obor silnoproudá elektrotechnika. Od roku 2002 je příslušníkem Policie ČR, kde se specializuje na vyšetřování kybernetické trestné činnosti. Od roku 2013 se věnuje preventivní činnosti na základních a středních školách v Karlovarském kraji. 

Městská policie Sokolov připravila i další přednášky v rámci setkání s veřejností věnovaných bezpečnosti a prevenci kriminality. Konat se budou vždy každý první čtvrtek v měsíci a pozvaní odborníci budou hovořit například o domácím násilí nebo sebepoškozování u dětí.

(mel)