5. listopadu 2021
Městská policie Sokolov vyhlašuje výběrové řízení na zaměstnance v pracovní pozici chovatel zvířat v Záchytném zařízení pro zvířata MP Sokolov ve Vránově. Náplň práce: komplexní ošetřovatelská péče umístěných zvířat, zejména jejich krmení, úklid a dezinfekce kotců a ostatních prostor včetně travnatých a ostatních ploch; provádění dílčí úkonů spojených s evidencí zvířat a adopčních smluv; prezentace záchytného zařízení, včetně aktualizace webového portálu PESWEB. Veškeré podrobnosti k výběrovému řízení najdete zde: