11. listopadu 2021
Vyhlášena byla veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku na koupi silničního motorového vozidla Škoda Octavia ve vlastnictví města Sokolova, které naposledy používala městská policie. Vozidlo bylo v užívání na Městském úřadu v kanceláři starosty a následně bylo v roce 2014 předáno pro potřeby městské policie.
Vozidlo bylo již opotřebované užíváním a bylo zařazeno do Oddělení prevence kriminality. V období od 16. 6. 2015 do 12. 4. 2021 městská policie zaplatila za opravy vozidla 84 300 Kč. Jednalo se vždy o opravy, které byly nezbytné k provozu vozidla. V současné době je vozidlo nepojízdné, byla zjištěna závada na přední nápravě. Na vozidle jsou další závady, které bude nutné opravit (klimatizační jednotka, netěsnost oken atd.). Nabídky lze podávat do 30. 11. 2021. Vozidlo je prodáváno bez výstražného světelného a zvukového zařízení a kupující bude muset na své náklady prokazatelně odstranit všechny nápisy a znaky označující, že vozidlo bylo používáno jako služební vozidlo Městské policie Sokolov.
Veškeré podrobnosti k nabídce najdete zde https://bit.ly/3GZkiU9