15. listopadu 2021
O velkou vodu a povodeň nikdo nestojí, ale lepší je být na tuto případnou živelnou pohromu dobře připraven. I proto si městská policie opět zkusila instalaci mobilního protipovodňového hrazení na Lobezském potoce v centru Sokolova. Do akce se zapojili také zaměstnanci společnosti SOTES a odboru životního prostředí městského úřadu.
Zábrany proti velké vodě strážníci postupně instalovali v úseku od soutoku potoka s Ohří až k mostu mezi „Centrálkou“ a evangelickým kostelem na konci ulice Nábřeží Petra Bezruče. „Sotesáci“ si pro změnu vyzkoušeli instalaci výkonného čerpadla do přepadové šachty, kam by voda v případě povodně natekla. Mobilní hrazení je součástí protipovodňové ochrany, která byla realizována státním podnikem Povodí Ohře z dotace určené na ochranu před povodněmi. „Když by velká voda přišla, musíme si s umístěním protipovodňového hrazení poradit vlastními silami a v co nejkratším čase. Proto je třeba minimálně jednou do roka instalaci zábran vyzkoušet,“ uvedl velitel městské policie Petr Kubis.
(mel)