17. prosince 2021
Městská policie Sokolov hodnotila na slavnostním shromáždění končící rok a přitom nechybělo ani tradiční ocenění práce některých strážníků. Nejenom za výkon služby si převzala cenu „Strážník roku 2021“ Denisa Jandová. Strážmistr Michal Nyč byl poté za dlouhodobé dosahování vynikajících pracovních výsledků jmenován velitelem městské policie do čestné hodnosti vrchní praporčík.
Velitel strážníků Petr Kubis hodnotil rok 2021 jako nesmírně obtížný vzhledem k pandemii koronaviru. Městská policie tak musel zvládnout kromě běžné služby i spoustu povinností souvisejících právě s řešením pandemie, která citelně zasáhla Sokolovsko. Podotkl, že ale právě vzhledem k boji s koronavirem si mnozí lidé uvědomili, jak je činnost městské policie důležitá. Za největší problém považují strážníci chování lidé bez domova a obtížnou vymahatelnost práva. „Můžeme jim dávat jednu pokutu za druhou, ale oni se tomu jen smějí. Nejen v tomto směru je nutná změna legislativy,“ poznamenal velitel Kubis. I přesto zintenzívnila městská policie v letošním roce akce zaměřené na potlačení negativních vlivů a zvýšení bezpečnosti ve městě.
Za pozitivní považuje Petr Kubis zvýšení rozpočtu pro městskou policii, které schválilo zastupitelstvo. Díky tomu bude možné navýšit početní stav městské policie o dva strážníky. Počítá se rovněž s modernizací vozového parku a dalšího vybavení městské policie.
(mel)