28. prosince 2021

Kurz se konal od 16. září do 16. prosince. Původně bylo přihlášeno kolem čtyř desítek účastníků. Vzhledem ke komplikované epidemiologické situaci ale 14 z nich vůbec nenastoupilo. Čtyři museli kurz předčasně ukončit ze zdravotních důvodu a tři nesplnili podmínky pro účast. Kurz tedy nakonec úspěšně absolvovalo 20 účastníků. Oproti předchozím rokům byla návštěvnost nízká už kvůli zmiňované koronavirové situaci. Běžně kurz ukončí kolem 30 lidí. Kurzy probíhají pod záštitou MP Sokolov již od roku 2010. Lektorem byl i tentokrát Jiří Matouš, držitel 7. Dan, Česká Meibukan Gojyu-ryu Karate-do Asociace a na žíněnce mu pomáhala Simona Stojanová.

Podstatou projektu je výuka základů sebeobrany, které mohou v budoucnu použít ženy nebo senioři, pokud se dostanou do situace, kdy by mohl být ohrožen jejich život nebo zdraví. Lektor Jiří Matouš Matouš je policista, takže dokáže vést vyučovací hodiny nejen se zaměřením na jednotlivé techniky sebeobrany, ale i s vytvářením reálných modelových situací, které se mohou v běženém životě stát. Součástí kurzu je vždy aktivní účast oddělení prevence kriminality Městské policie Sokolov, kde strážníci účastníky kurzu seznamují s možnými projevy chování pachatelů trestné činnosti, zejména se zaměřením na podvodná jednání. Kurz je pro účastníky bezplatný, letos byl navíc provázán s projektem (Ne)Bezpečné stáří.

(mel, čer)