5. ledna 2022
Městská policie vyhlašuje výběrová řízení na pozice strážník, nebo strážník - psovod; Asistent prevence kriminality; Pracovník vztahů k veřejnosti, operátor Městského dohlížecího kamerového systému a obsluha Elektronického zabezpečovacího systému - střídač. Termín pro podání přihlášek je do 4. února 2022 (KMS a APK) a do 11. února 2022 (strážník).
Přihlášky je možné odevzdat osobně na adrese Městská policie Sokolov, Rokycanova 1929 v zalepené obálce opatřené názvem pracovní pozice, elektronicky na emailovou adresu pavla.tesarova@mp-sokolov.cz (strážník a KMS) a petr.kragl@mp-sokolov.cz (APK) nebo přes datovou schránku na ID 6xmbrxu.
Veškeré potřebné informace naleznete v dokumentech: