25. února 2022

Městská policie Sokolov ve spolupráci s instruktorem Jiřím Matoušem z organizace Česká Meibukan Gojyu-ryu Karate-do Asociace opět připravila kurz sebeobrany pro ženy a seniory. Jedná se o aktivitu, kterou každoročně pořádá městská policie v rámci projektu Sokolov – Bezpečné město. Kurz začíná ve čtvrtek 3. března ve Fitness Ural, kde je k tomuto účelu vybavená tělocvična. Kurz je pro účastníky bezplatný.

Podstatou projektu je výuka základů sebeobrany, které mohou v budoucnu použít ženy nebo senioři, pokud se dostanou do situace, kdy by mohl být ohrožen jejich život nebo zdraví. Lektor kurzu Jiří Matouš Matouš je policista, takže dokáže vést vyučovací hodiny nejen se zaměřením na jednotlivé techniky sebeobrany, ale i s vytvářením reálných modelových situací, které se mohou v běženém životě stát. Součástí kurzu je rovněž aktivní účast oddělení prevence kriminality Městské policie Sokolov, kde strážníci účastníky kurzu seznamují s možnými projevy chování pachatelů trestné činnosti, zejména se zaměřením na podvodná jednání.

Rezervace na kurz je nutná, informace na telefonu 724 227 617.

(mel)