3. března 2022
Další přednášku v rámci projektu „Veřejnost a bezpečnost“ připravila Městská policie Sokolov. Tentokrát na téma velmi aktuální, a to domácí násilí. Konat se bude v úterý 8. března od 17:00 do 18:30 v Alfa clubu v Sokolově (kino Alfa). Přednáška pro veřejnost se současně bude konat také online na Facebooku Městské policie.
V průběhu přednášky vystoupí odborníci na problematiku domácího násilí včetně člověka, který s ním má vlastní zkušenosti a pocítil ho na vlastní kůži. A co účastníky zajímavé přednášky čeká? Budou to třeba informace z Intervenčního centra, které pomáhá obětem domácího násilí. Dále spot s názvem „Children see, children do“ a debata na téma Co je a není domácí násilí. V dalším mrazivém spotu proti domácímu násilí s názvem „Neměl by teď někdo říct střih“ se představí herečka Herečka Keira Knightley. O úloze policie v řešení domácího násilí bude hovořit B. Bláhová a zazní i rozhovor rozhovor s klientkou/film Zuřivec. Chybět nebude ani diskuze.
Domácí násilí je obvykle definováno jako jakákoli forma fyzického, sexuálního nebo psychologického násilí, která staví v nebezpečí bezpečnost či blaho členů rodiny, nebo použití fyzické nebo emocionální síly či výhružek fyzickým násilím, včetně sexuálního násilí, v rámci rodiny nebo domácnosti.
Přednáška o domácím násilí je už třetí v řadě, kterou Městská policie Sokolov připravila v rámci cyklu Veřejnost a bezpečnost. První byla zaměřena na bezpečnost seniorů v kyberprostoru, druhá pak na ožehavé téma sebepoškozování.