13. března 2022
Téměř tři desítky mladých lidí tvořících studentské zastupitelstvo se již několik let schází v rámci projektu Městské policie Sokolov. Studentské zastupitelstvo má za sebou vstup do nového školního roku a i volbu nového vedení. Starostkou sokolovského studentského zastupitelstva se stala Kateřina Procházková, studentka druhého ročníku sokolovského gymnázia. Právě s ní jsme o studentském zastupitelstvu hovořili.
Na začátku nového školního roku jsi byla zvolena starostkou studentského zastupitelstva.

Můžeš nám přiblížit, co tomu předcházelo a zda se ti do této funkce chtělo?

Ano, studentské zastupitelstvo bylo v loňském roce před volbou nového starosty či starostky. Volba byla jedna z prvních řešených bodů na zasedání a samozřejmě se spravedlivě volilo řádným hlasováním. Před rozhodující volbou jsem, jako jiní kandidáti, přednesla pár vět o tom, proč bych měla být starostkou zrovna já. Samozřejmě se mi do funkce chtělo, kdyby ne, určitě bych nechtěla upírat tuto možnost někomu jinému, který by o funkci stál více.

Co všechno má starostka studentského zastupitelstva na starost a co se od ní očekává?

Jako starostka mám možnost každé dva měsíce přednášet naše návrhy a nápady na zastupitelstvu města Sokolova, a tak většinou s pomocí Renáty Černé, naší koordinátorky z Městské policie Sokolov, dávám dohromady finální podobu návrhu, který poté předkládáme zastupitelstvu města. Vždy se snažím naslouchat a vyhovět všem studentům - zastupitelům a všem nápadům a dávám možnost se ozvat opravdu každému.

Má existence studentského zastupitelstva podle tvého mínění smysl a čeho byste chtěli dosáhnout?

Studentské zastupitelstvo v Sokolově je v našem městě už od svého založení postaveno na tom, že se mladí lidé mohou jeho prostřednictvím viditelně a veřejně přihlásit ke svým názorům, nápadům i představám, například k jakékoliv změně ve městě, která by byla změnou nejen pro mládež, ale i změnou pro všechny lidi v Sokolově. Dalším důvodem je mít někoho, komu se mohu svěřit s problémy, které mě potkávají v životě, ale i ve školním prostředí. Proto jsou na všech základních i středních školách v Sokolově zástupci studentského zastupitelstva a tito jsou prostředníky možných pomocí. Ale těch důvodů, proč jsme tady, je více, ale tyto zde uvedené jsou ty stěžejní. Jsme tu pro lidi, a to nejen pro ty mladé, ale můžeme být nápomocni i těm, kteří již odrostli dětským střevíčkům. My se rozličných druhů pomoci opravdu nebojíme.

Jaké plány pro školní rok 2021/2022 máte? A podařilo se splnit ty z předchozího období?

Pro tento rok máme sestavený plán činnosti a momentálně v těchto dnech probíhá jeden z našich projektů, při kterém jsme se spojili s BESIPem a jejich kampaní 13 MINUT. Ve třetích ročnících středních škol v Sokolově pouštíme žákům půlhodinový spot spojený s problematikou agresivity za volantem, následně probíhá diskuze a také interaktivní práce s testy, které jsou určeny pro testování žáků, zda jsou připraveni si sednout za volant. Jako druhý projekt je určitě spoluorganizace Školympiády. Třetí plánovanou akcí je den pro děti z dětských domovů a Českým rybářským svazem. Z důvodu probíhající epidemiologické situace jsme se minulý rok nemohli scházet, a proto byly naše plány zrušeny.

Jste dobrá parta, která se sejde i mimo oficiální zasedání studentského zastupitelstva?

Vzhledem k našemu počtu (28 členů) a věkovému rozdílu zastupitelů bych řekla, že se spíše scházíme jako menší skupinky. Když ale přijde na zasedání, určitě se všichni rádi vidíme a společné akce jako adaptační kurz si užíváme jako parta.

Dají se nějak využít zkušenosti z působení ve studentském zastupitelstvu při studiu nebo i v dalším životě? A čím bys chtěla jednou být?

Být členem studentského zastupitelstva by mělo naše členy naučit se neostýchat, umět komunikovat a jednat za sebe i skupinu lidí například s vedením města. Každý ze členů na našich jednáních vidí, jak funguje městský aparát na úřadě, jak se jednotlivé požadavky a nápady projednávají a dostávají na stůl k těm, kteří o nich později rozhodují. Pravidelně navštěvujeme, a to nejen já jako starostka, zasedání městského zastupitelstva, kde vidíme, jak samospráva města funguje a jak se vše dle zákona projednává a probíhá. Být členem studentského zastupitelstva nám mladým dodává i sebevědomí vidět a zažívat na vlastní oči to, že i mladý aktivní a činorodý člověk může prostřednictvím takovéto sdružení mladých lidí při městě dosáhnout úspěchů i skutků, které pak pomohou či přinesou zlepšení prospěšné pro obyvatele našeho města. Já sama ke své osobě bych uvedla, pokud jsem dotazována, že moje cesta nejpravděpodobněji povede ke studiu medicíny.

Co říkáš, či jako studentští zastupitelé, říkáte, na skutečnou komunální politiku a sledujete práci skutečných zastupitelů města?

Ze své pozice starostky studentského zastupitelstva mám i své místo na městském zastupitelstvu jako host, a proto nahlížím na práci a působení zastupitelů v přímém přenosu. Ale přiznám se, že jsou tyto věci pro mě cennou zkušeností, ale do komunální politik asi nechci někdy v budoucnu, až budu starší, vstupovat.
(mel)