31. března 2022

Ředitelé městských policií Sokolov, Karlovy Vary, Cheb a Rotava se dohodli o součinnosti při velkých akcí pořádaných na území jejich měst tím, že si recipročně zapůjčí strážníky. Města tím chtějí řešit problém s nedostatkem strážníků. Do pilotního projektu se zapojily Sokolov, Karlovy Vary, Cheb a Rotava. Smlouva je zatím uzavřená na rok. „V případě, že se spolupráce osvědčí, budou v ní města pokračovat,“ uvedl sokolovský místostarosta Ladislav Sedláček. „Městské policie nejsou tak velké a těch lidí, kteří přijedou na velké akce, je opravdu hodně. Navíc ne všechny městské policie mají odpovídající početní stav, který by měly mít," podotkl místostarosta. Podle Petra Kubise, velitele Městské policie v Sokolově, budou strážníci v dohodnutých termínech a časech plnit úkoly plynoucí se zákona o obecní policii s tím, že každý strážník, který bude plnit úkoly na území jiného města, obdrží od jeho starosty nebo primátorky písemné pověření k výkonu činností. Strážníci měst zúčastněných v projektu si budou vypomáhat například při akcích Hurá, prázdniny a Den horníků (Sokolov), Mezinárodní filmový festival (Karlovy Vary), FIJO 2022 (Cheb) nebo Rotavské pahorky (Rotava).

(mel)