19. dubna 2022

V souvislosti s peticí Za bezpečné město Sokolov podanou obyvateli některých částí města byl od dubna posílen výkon služby v ulicích města o společné hlídky strážníků a policistů. Smyslem opatření je eliminace a předcházení narušování veřejného pořádku a zejména zvýšení pocitu bezpečí obyvatel. Hlídku vždy doprovází i služební pes.

Společné pěší hlídky se budou pohybovat městem do konce května, respektive do odvolání s možností prodloužení termínu podle vyhodnocení efektivity tohoto opatření. Smíšené hlídky se pohybují po městě každý týden v pondělí, ve středu a v pátek (mimo svátky) vždy od 15:00 do 19:00. V této době se totiž na inkriminovaných místech pohybuje velký počet lidí. Místa byla zvolena zejména s ohledem na výskyt závadových osob v lokalitách, které považují občané města Sokolov za problémové.

Lidé převážně z ulic Sokolovská, Hornická, Heyrovského a Křižíkova poukazovali na zhoršující se bezpečnostní situaci. Konkrétně na hluk, nepořádek, posedávání nepřizpůsobivých obyvatel u vstupních dveří do obytných domů nebo vandalismus. Společné hlídky mají také předcházet narušování veřejného pořádku a zvýšit pocit bezpečí obyvatel města v Nádražní ulici, zejména v okolí autobusového a vlakového nádraží. Na společných hlídkách se podílejí OOP PČR Sokolov - město, Odbor služební kynologie KŘ PČR Karlovarského kraje a Městská policie Sokolov. A abychom nezapomněli na věrně pomocníky policistů, jsou to psi Taron, Jeff, Egon a Bred.

(mel)