25. dubna 2022
Městská policie Sokolov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic strážník nebo strážník - psovod. Termín podání přihlášek: do 27. května 2022. Zákonné podmínky přijetí: bezúhonnost, spolehlivost, minimální věk 18 let, zdravotní způsobilost, dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Benefity ke mzdě a příplatkům:
a) náborový příspěvek 50 000 Kč
b) měsíční paušální příspěvek (sociální fond) 1.000 Kč
c) příspěvek na stravování 900 Kč
d) bezplatná možnost využití Fitness Ural
e) možnost přidělení bytu města Sokolov 
Podrobnější informace k výběrovému řízení podá paní Pavla Tesařová na telefonu 725 714 701 nebo 354 228 322, e-mailem na adrese pavla.tesarova@mp-sokolov.cz, popřípadě osobně na služebně městské policie v Sokolově.