2. května 2022
Ve čtvrtek 5. května bude zahájeno blokové čištění našeho města. Žádáme občany o pozornost při změně dopravního značení v termínu blokového čištění. V případě, že nebude řidič respektovat dopravní značení, může být jeho vozidlo neprodleně odtaženo. Harmonogram blokového čištění je pevně stanoven a není možné kvůli neukázněným řidičům toto čištění prodlužovat.
Plán blokového čištění
 5. 5. 2022   Slavíčkova a Mánesova
 6. 5. 2022   Křižíkova, Švabinského, Alšova a Jelínkova
 9. 5. 2022   Marie Majerové, Závodu míru, Kosmonautů a Stará Březovská
10. 5. 2022  Sokolovská, Heyrovského, Pošta 5, Hornická a Křižíkova
11. 5. 2022  Mičurinova, Heyrovského, Hornická a Pod Háječkem
12. 5. 2022  Gagarinova, Seifertova, Poláčkova, Jarošova, Kvapilova, Vančurova
13. 5. 2022  Slovenská, Lipová, Závodu Míru, Hornická, Víta Nejedlého, Makarenkova, Jiřího Dimitrova a Hviezdoslavova
15. 5. 2022  Rokycanova, Husitská, Komenského, Karla Havlíčka Borovského, nám. Budovatelů, 5. května, Odboje, Rokycanova a Sokolovská
16. 5. 2022  Dukelská, Slovenská a Košická, Slezská, Plzeňská, Obce Ležáky, Brněnská a Purkyňova
17. 5. 2022  Truhlářská, Slévárenská, Dělnická, Kovářská, Tovární, Karla Čapka a Karla Havlíčka Borovského
18. 5. 2022  Jednoty, Jiráskova, Karla Hynka Máchy a Třebízského, Karla Čapka a Pionýrů, Stará Ovčárna, Jasmínová a Javorová
19. 5. 2022  Školní, Nerudova, Učitelská, Žákovská, Pod Sokolí strání a Prokopova, Fibichova, Ondříčkova, Bendlova, Škroupova, Smetanova, Dvořákova, Janáčkova, Dr. Kocourka, Nad vyhlídkou, Fügnerova, Tyršova a Tělocvičná
20. 5. 2022  U Divadla, Svatopluka Čecha, Nádražní a Citická, Komenského, Křížová, Vrchlického, Zámecká, Hálkova a Nábřežní
22. 5. 2022  Rokycanova, Josefa Kajetána Tyla, Maxima Gorkého, Karla Havlíčka Borovského, Nábřeží Petra Bezruče, Pionýrů, Jednoty a Nádražní
23. 5. 2022 Růžové náměstí, Staré náměstí, Lidické nábřeží, Kostelní, Pražská a Příčná, Luční, Šlikova, Roháčova, Kališnická, Trocnovská, Vítězná a Wolkerova
24. 5. 2022  Husitská, Sudoměřská, Bratrská, Želivského, Vítkovská, Vítězná a Prokopa Holého, Vítězná a Spartakiádní
25. 5. 2022  Sportovní, Atletická, Slovenská, Švabinského, Mánesova a Heyrovského
26. 5. 2022  Spartakiádní, Jiřího z Poděbrad, Petra Chelčického, Jeronýmova a B. Němcové
27. 5. 2022  Závodu Míru a Mánesova