3. května 2022
Strážníci městské policie Sokolov se s příchodem jara zaměřili na kontrolu rekreačních areálů a dětských hřišť. Svou pozornost soustředili zejména na jehly od injekcí, které by mohly být na těchto místech odhozené. I proto má tento preventivní počin název Jehla. Přestože strážníci nebezpečný materiál sbírají průběžně při své běžné kontrolní činnosti, mají speciální akce význam.
V první fázi prošli strážníci deset vybraných lokalit a s výsledkem kontroly mohli být nadmíru spokojení. Žádnou jehlu nebo jiný zdraví ohrožující předmět tady nenašli. Strážníci byli vybavení detektorem kovů, který se již v minulosti ukázal jako nadmíru užitečný pomocník. V prověřování dětských hřišť pokračují nejen v Sokolově, ale rovněž v okolních obcích, s nimiž má městská policie uzavřenou smlouvu. Například ve Svatavě nebo v Březové.
Do akce Jehla se kromě Městské policie Sokolov zapojili také strážníci v Aši, Františkových Lázních, Ostrově, Chebu a v Karlových Varech. A co městská policie doporučuje udělat v případě nálezu jehly nebo celé injekční stříkačky? Rozhodně na ni nesahat a neprodleně oznámit místo strážníkům. Vhodné je na místě setrvat do jejich příjezdu.
(mel)