19. května 2022
Historie a současnost policejních sborů na Sokolovsku je název mimořádné výstavy, která začala vernisáži v sokolovském zámku. A byla to opravdu velká podívaná. Nechyběly stánky Policie ČR a Městské policie Sokolov s ukázkami techniky, čestná stráž policistů i strážníků a řada hostů včetně veřejnosti. Výstavu můžete navštívit v přízemí zámku do 28. srpna.
O zahájení výstavy se postarali na zámeckém nádvoří, kam ještě krátce předtím napochodovala čestná stráž se standartami, ředitel muzea Michael Rund, starostka města Renata Oulehlová, krajský policejní ředitel Petr Macháček, pedagog a historik Vladimír Bružeňák a velitel sokolovských strážníků Petr Kubis. Návštěvníci akce se tak ve stručnosti dozvěděli o tom, jak zajímavá expozice vznikala a kdo se o ni zasloužil. Poté už následovala prohlídka výstavy umístěné do několika muzejních sálů.
Kromě výstavních panelů jsou k vidění trojrozměrné předměty, ať již uniformy, zbraně z Muzea Policie ČR v Praze, z Plzeňského muzea a hradu Loket. Další předměty zapůjčilo ze svých sbírek Muzeum Sokolov a soukromí sběratelé a pamětníci. Připraven je rovněž doprovodný program. V Alfa Clubu to budou dvě přednášky Vladimír Bružeňáka na téma Z dějin zločinu na západě Čech I. – Případy do roku 1945 a pokračování o případech po roce 1945 (9. a 16. června). Do třetice to bude v zimní zahradě zámku Den s probační službou (23. června).
Fotoreportáž z akce najdete zde http://bit.ly/3sKqqdv
(mel)