29. května 2022
Předáním certifikátů o úspěšném absolvování skončil jarní turnus kurzu sebeobrany pro ženy a seniory. Městská policie Sokolov ho pořádala ve spolupráci s instruktorem Jiřím Matoušem z organizace Česká Meibukan Gojyu-ryu Karate-do Asociace. Projekt pořádala městská policie v rámci projektu Sokolov – Bezpečné město. Kurz se konal od března ve Fitness Ural, kde je k tomuto účelu vybavená tělocvična, a byl pro účastníky bezplatný.
Podstatou projektu je výuka základů sebeobrany, které mohou v budoucnu použít ženy nebo senioři, pokud se dostanou do situace, kdy by mohl být ohrožen jejich život nebo zdraví. Lektor kurzu Jiří Matouš Matouš je policista, dokáže vést vyučovací hodiny nejen se zaměřením na jednotlivé techniky sebeobrany, ale rovněž s vytvářením reálných modelových situací, které mohou nastat. Součástí kurzu byla i aktivní účast oddělení prevence kriminality Městské policie Sokolov. Strážníci účastníky kurzu seznamovali s možnými projevy chování pachatelů trestné činnosti, zejména se zaměřením na podvodná jednání.
(mel)