30. června 2022
Memorandum se dále týká potřebné výpomoci v rámci plnění úkolů městských policií v jednotlivých městech a sdílení metodických pokynů i právních stanovisek k aktuální problematice městských a obecních polici. Cílem memoranda je rozvíjení spolupráce a zvyšování profesního růstu pracovníků městských a obecních policií.
Zástupci městských policií, kteří memorandum podepsali, počítají s tím, že v rámci vzájemného informování a řešení problémů se uskuteční každý měsíc online konference. Podle velitele sokolovské městské policie Petra Kubise jsou plánovaná dvakrát ročně výjezdní pracovní setkání, jichž se mohou zúčastnit hosté profesně spjatí s aktuálně řešenou problematikou (například zástupci složek IZS, ministerstev či veřejné samosprávy).
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv si už čtyři městské policie (K. Vary, Sokolov, Cheb a Rotava) začaly pomáhat při zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti při významných společenských akcích s účastí vysokého počtu osob. Poprvé si strážníci vypomáhali na akci Hurááá prázdniny a soutěž ohňostrojů v Sokolově. A další bude třeba Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech nebo FIJO 2022 Cheb.
(mp, mel)