12. července 2022

Městu dělala ostudu, a proto se stávala častým terčem kritiky. Teď však černá skládka z bývalého železničního depa v Nádražní ulici zmizí a už by se neměla znovu objevit. Nejen, že bude odstraněno suťovisko lákající nájemníky domů v sousedství k odhazování odpadků, ale místo pohlídá i kamera. Úklid zajistili v rámci projektu Čisté město lidé z veřejně prospěšných prací a veřejné služby.

Městská policie nasadila více než desítku „svých“ zaměstnanců z veřejných prací a pro nezáviděníhodnou úlohu jim zajistila i ochranné obleky. Společnost SOTES pak přistavila kontejnery, do nichž nepořádek putoval. Náklady spojené s úklidem v Nádražní uhradí město, respektive SOTES. Přijatá opatření by měla zaručit, že se už něco podobného nebude v Nádražní ulici opakovat. A kde byl vlastně původ této nevábné černé skládky narůstající postupně až do obřích rozměrů?

Při poslední bezpečnostní akci, která se konala v Nádražní ulici v dubnu, vyšlo například najevo, že většina nájemníků z domů u bývalého depa vůbec nebyla uvedena v nájemních smlouvách a tudíž za ně nejsou odváděny místní poplatky za svoz odpadu. Počet odpadových nádob tak neodpovídal faktickému počtu osob žijících v bytech. Před rokem město na své náklady vyvezlo z Nádražní ulice na 14 kontejnerů odpadu poté, co městská policie zorganizovala úklid prostranství a zapojila do něho místní obyvatele. Pořádek zde ale vydržel jen několik měsíců. 

Projekt “Čisté město“ městská policie realizuje již druhým rokem, kdy jeho smyslem je nejen úklid veřejných prostranství ve městě, ale i zaměstnávání osob, které jsou dlouhodobě evidování na Úřadu práce v Sokolově. Občané tak mají možnost, objednat si úklid veřejných prostor (například nepořádek v ulici, kde žijí) prostřednictvím webové aplikace „Čisté město“, kterou naleznou na webových stránkách Městské policie Sokolov. Jen za letošní rok bylo zasláno 21 žádostí od občanů k provedení úklidu veřejných prostranství. Pracovníci – uklízeči veřejných prostranství, jsou zařazeni jako ostatní zaměstnanci městské policie a mimo reakce na objednávky od občanů, každý den provádí úklid města. Projekt může fungovat i díky velmi dobré spolupráci s Úřadem práce v Sokolově, který na osobní náklady posílá městu většinu finančních prostředků. 

Mezi pracovníky jsou již i osoby, které žily na ulici jako bezdomovci a díky této možnosti a pravidelným měsíčním příjmům mají dnes již zajištěné bydlení a mohou začít opětovně žít normální život. Městská policie zaměstnává 10 uklízečů veřejných prostranství a společně s Úřadem práce v Sokolově zajišťuje i výkon tzv. veřejně prospěšných prací, kdy opět formou úklidu si lidé evidovaní na Úřadu práce mohou odpracovat požadovaný počet hodin, aby mohli obdržet vyšší dávku v hmotné nouzi.

Fotoreportáž z akce najdete zde http://bit.ly/3AEWRhZ

(mel)