5. srpna 2022
Jsem rád, že pracuji s lidmi, na které se mohu spolehnout a vím, že dokáží profesionálně přistupovat k nastalým situacím. Jejich každodenní práce je opravdu náročná a mrzí mne, že je často podceňována a zlehčována. Strážníci v Sokolově se připravují na všechny možné krizové situace, které mohou v Sokolově nastat. K tomu směřovalo i cvičení, které je zdokumentováno v reportáži. Chci touto cestou poděkovat panu npor. Mgr. Danielu Chvalovi a jeho týmu z Vojenské střední školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové, pobočka Sokolov, paní Martině Kalednové a Bc.Vendulce Maxové, DiS z nemocnice v Sokolově, kteří se na přípravě i průběhu cvičení podíleli a také televizi MTVT za natočení reportáže.
Vrchní komisař Mgr. Petr Kubis
Velitel Městské policie Sokolov