16. září 2022

O mimořádnou výstavu Historie a současnost policejních sborů na Sokolovsku, která byla k vidění v sokolovském zámku v době od května do konce srpna, byl velký zájem. Navštívily ji nejenom stovky školáků, ale i zájemců z řad veřejnosti. Celkově si tak expozici prohlédlo na 2463 lidí. Součástí byl doprovodný program s přednáškami a komentovanými prohlídkami.

O výstavu se zasloužily společně Muzeum Sokolov, město Sokolov, MDK Sokolov, Městská policie Sokolov a Policie ČR. Expozice nemapovala jen historii policejních sborů, zároveň se věnovala současnosti sokolovské městské policie a Policie ČR. Zajímavé a v několika případech unikátní exponáty pocházely ze sbírek Muzea Sokolov, Muzea Policie ČR, Plzeňského muzea, Hradu Loket, MP Sokolov, Policie ČR a z okresního archivu Sokolov i soukromých sběratelů a pamětníků. Na přípravě výstavy se podílel i sokolovský historik PhDr. Vladimír Bružeňák. Kromě výstavních panelů byly k vidění trojrozměrné předměty, ať již uniformy či zbraně.

V květnu a v červnu navštívilo výstavu celkem 44 tříd s 839 dětmi a pedagogy, o které se staral tým pracovníků Muzea Sokolov, Městské policie Sokolov a Policie ČR. Uskutečnilo se 36 komentovaných přednášek za účasti MP Sokolov, další dvě byly určené speciálně pro seniory. V Alfa clubu proběhly dvě besedy věnované historii zločinu a významným policejním případům z našeho regionu do roku 1945 a po roce 1945. V zámku se pak konal Den s probační službou. V prázdninových měsících patřili k návštěvníkům výstavy zejména turisté, ale také účastníci akcí, které se konaly na zámku a také v blízkém parku. 

(mel, mru)