Petra Bartošová
strážník odpovědný za okrsek C3, Hrušková a Novina
18. září 2022
Městská policie Sokolov ve spolupráci s instruktorem Jiřím Matoušem z organizace Česká Meibukan Gojyu-ryu Karate-do Asociace opět připravila kurz sebeobrany pro ženy a seniory. Jedná se o aktivitu, kterou pořádá městská policie v rámci projektu Sokolov – Bezpečné město. Kurz začal ve čtvrtek 15. září ve Fitness Ural, kde je k tomuto účelu vybavená tělocvična. Kurz je pro účastníky bezplatný.
Podstatou projektu je výuka základů sebeobrany, které mohou v budoucnu použít ženy nebo senioři, pokud se dostanou do situace, kdy by mohl být ohrožen jejich život nebo zdraví. Lektor kurzu Jiří Matouš je policista, takže dokáže vést vyučovací hodiny nejen se zaměřením na jednotlivé techniky sebeobrany, ale i s vytvářením reálných modelových situací, které se mohou v běženém životě stát. Součástí kurzu je rovněž aktivní účast oddělení prevence kriminality Městské policie Sokolov, kde strážníci účastníky kurzu seznamují s možnými projevy chování pachatelů trestné činnosti, zejména se zaměřením na podvodná jednání. (mel)