17. října 2022

Městská policie Sokolov vyhlašuje výběrové řízení na zaměstnance v pracovní pozici

Pracovník vztahů k veřejnosti, operátor Městského dohlížecího kamerového systému

a obsluha Elektronického zabezpečovacího systému
 
Náplň práce:

 • - sledování Městského dohlížecího kamerového systému,
 • - obsluha Elektronického zabezpečovacího zařízení,
 • - ostraha budovy MěÚ, včetně sledování vjezdů do objektu MěÚ a obsluhy závory,
 • - poskytování informací občanům.

 
Podmínky pro přijetí:
 • - bezúhonnost,
 • - spolehlivost,
 • - zdravotní způsobilost,
 • - min. středoškolské vzdělání bez maturity.
 
Platové náležitosti:

 • - 6. platová třída
 • - osobní příplatek při dosahování dobrých pracovních výsledků 
 • - příplatek za směnnost
 • - příplatek za práci o víkendu a ve svátek
 • - příplatek za práci v noci
 • - příplatek za práci přesčas

 
Zaměstnanecké benefity:
 • - paušální příspěvek (sociální fond) 1.000 Kč/měs.
 • - příspěvek na stravování 1.700 Kč/měs.
 • - ošatné 4.000 Kč/rok
 
Pracovní doba:

Nepřetržitý provoz v režimu dvanáctihodinových směn (ranní 8:00 – 20:00 hodin a noční 20:00 – 8:00 hodin).

 

Termín podání přihlášky:

Do 03. 11. 2022.

 

Náležitosti přihlášky:

 • - strukturovaný životopis,
 • - motivační dopis,
 • - výpis rejstříku trestů,
 • - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 
Podání přihlášky:

a)    osobně na adrese Městská policie Sokolov, Rokycanova 1929 v zalepené obálce opatřené nápisem

„VŘ – Pracovník vztahů k veřejnosti, operátor MDKS a obsluha EZS“,

b)   elektronicky na e-mailovou adresu: pavla.tesarova@mp-sokolov.cz,

c)    datovou schránkou na ID 6xmbrxu 

 

Bližší informace k výběrovému řízení lze získat na telefonním čísle 354 228 322, e-mailem na adrese pavla.tesarova@mp-sokolov.cz, popřípadě osobně na služebně městské policie v Sokolově v pondělí až čtvrtek v době od 07:00 hod. do 15:00 hodin.  

 

Vrchní komisař Mgr. Petr Kubis

Velitel Městské policie Sokolov