15. prosince 2022
Nové boudy pro pejsky
Město Sokolov uzavřelo veřejnoprávní smlouvu s Karlovarským krajem, jejímž předmětem bylo poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro podporu činnosti útulků a azylových domů pro opuštěná, týraná a hendikepovaná zvířata. Na jejímž základě poskytl Karlovarský kraj dotaci v celkové výši 77.842 Kč. Město Sokolov schválilo přímé zadání veřejné zakázky na nákup psích boud do Záchytného zařízení pro psy Sokolov ve výši 149.000 Kč včetně DPH. Dodavatelem je Sokolovská chráněná s. r. o., která vyrobila a dodala celkem 10 kusů boud. Velice děkujeme za poskytnutí dotace Karlovarskému kraji a městu Sokolov za celý projekt. Psi žijící v záchytném zařízení Sokolov jsou určitě mlčky vděční a Městská policie Sokolov všem, kteří se zasloužili, děkuje.
Od 16. 12. 2022 do 6. 1. 2023 vás srdečně zveme na akci Vánoční stezka, která probíhá v záchytném zařízení Sokolov na ranči Vránov, kde si budete vše moci prohlédnout a od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 po telefonické domluvě i o víkendu projít a vyvenčit naše pejsky. Časy se mohou o svátcích lišit, tak prosím raději si každou návštěvu předem telefonicky domluvte s pracovnicemi útulku. Děkujeme