24. března 2023
Ve dnech 17.04.2023 až 12.05.2023 bude v Sokolově probíhat blokové čištění. Jednotlivé úseky budou včas opatřeny příslušnými dopravními značkami. Chápeme, že blokové čistění může být pro řidiče vozidel často komplikací, je to však nezbytné, abychom žili v příjemném a bezpečném prostředí. Jako vlastník komunikace je město Sokolov povinno zajišťovat sjízdnost a schůdnost komunikací, včetně odstraňování nečistot. Při blokovém čistění dochází k odstraňování odpadků, listí, zbytků posypového materiálu atd. Prosíme řidiče, aby respektovali umístěné značení. Vyhnete se tak nepříjemnostem v podobě odtahu vozidel, platbě nemalé částky za odtah a velmi tím pomůžete celé čištění podstatně urychlit. Pokud jsou zóny označeny dopravní značkou IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“, ruší toto omezení až další značka IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“ (tj. nikoliv křižovatka, jak je obvyklé u jiných dopravních značek).
V případě, kdy k odtažení vozidla přece jen dojde, tak se obraťte na linku městské policie 156-2, kde Vám sdělí, kam bylo vozidlo odtaženo (např. vedlejší ulice) a bude s Vámi projednán přestupek. Následně Vám bude zaslána výzva k úhradě nákladů na odtah.